DUS

DUS-gruppa er en del av kulturskolens talentutviklingsprogram på teater.

Navnet har gruppen fått, fordi vi hvert andre år er med på DUS-festivalen. DUS står for Den Unge Scene, et landsdekkende prosjekt for å heve kvaliteten på ungdomsteater i Norge.

Man må delta på audition til DUS-gruppa for å få plass, og tilbudet er for elever mellom 15–18 år. Elevene i gruppa viser et stort engasjement og interesse for faget. Man må regne med en del helgeøvinger.

Undervisningen foregår hver mandag klokken 15.30–17.30.

Lærer: Mari Rustad Kaalaas