Stryk

Ønsker du å spille et strykeinstrument ved kulturskolen kan du velge mellom cello, fiolin, bratsj og kontrabass. Undervisningen på strykeinstrumenter foregår på Musikkens hus og elevene får undervisning både i orkester og individuelt. Strykeinstrumenter er samspillsinstrumenter, og alle nye stryk-elever på 3.–4. trinn meldes direkte inn i orkester. Elevene tilbys i tillegg egne fiolintimer.

Strykeinstrumentene utgjør en stor familie. Vi kjenner dem kanskje best fra symfoniorkesteret, men det finnes også mange andre sammensetninger for strykeinstrumenter: trio, kvartett og andre kammermusikkgrupper. Vi leier ut instrumenter i flere størrelser. Ønsker eleven å kjøpe sitt eget instrument, kan kulturskolen bistå med veiledning for å finne rett størrelse og kvalitet.  

Fiolin

Visste du at fiolinen er kjent som sopranen blant strykeinstrumentene, fordi den er det minste og lyseste av dem? Fiolinen er et allsidig instrument som kan brukes i mange typer musikk. På fiolintimene ved kulturskolen vil du utvikle deg gjennom å spille øvelser, fine melodier alene og sammen med andre elever. Og hvis du vil, kan du opptre på konsert!

Nedre alderstrinn: 3. trinn. Suzuki-undervisning for yngre kan tilbys ved stor nok søkergruppe. 

Lærere: Gjermund Holter og Ragnhild Ek

Bratsj

Bratsj er et strykeinstrument i fiolinfamilien som ligner på fiolinen, men er litt større og klinger mørkere. Instrumentet brukes i mange musikkstiler, som klassisk, folkemusikk, jazz, viser og popmusikk.

Cello

Cellistene følger et opplegg der nivå, repertoar og så videre henger nøye sammen. Formidling er også er en viktig del av opplæringen. Det blir derfor mange muligheter til å opptre på konsert. Celloen har en dyp og vakker klang, og er uunnværlig i orkesteret. Det er skrevet mye vakker musikk for cello som soloinstrument, og repertoaret er stort og variert.

Nedre alderstrinn: 3. trinn

Lærer: Randi C. P. Birkeland

Kontrabass

Om du vil lære å spille et stort strykeinstrument er kontrabass noe for deg! En kontrabass kan nemlig være over 2 meter høy, men størrelsen er tilpasset utøveren. I undervisningen vi du lære basisteknikker på instrumentet som er relevante for å spille i mange forskjellige stilarter.

Undervisningen er på Musikkens hus og du kan begynne å spille kontrabass fra 6. klasse.

Lærer: Audun Ramo

Orkestre

Å spille i orkester er en viktig del av strykeopplæringen. Alle strykeinstrumenter er orkesterinstrumenter, så det er viktig at elevene får oppleve gleden og utviklingen ved å spille i orkester. I orkestertimene øves det på samspill i store grupper. Her legges det vekt på det sosiale i tillegg til det musikalske.

Ved kulturskolen har vi flere orkester:
Mini-Knuden:
Her øves det på grunnleggende samspillferdigheter på fiolin og cello. Vi spiller først og fremst på løse strenger. Gjennom sanger og øvelser leker vi oss frem til morsomme sanger. Her lærer elevene mer om rytme og melodi.

Undervisningen foregår hver mandag i Musikkens hus.
Lærer: Gjermund Holter

Knuden junior:           
Her øves det på grunnleggende samspillferdigheter på fiolin og cello. Nivået i Knuden junior, bygger videre på Mini-Knuden. Noter og flerstemmighet blir introdusert til melodier og øvelser.

Undervisningen foregår hver mandag i Musikkens hus.
Lærer: Ragnhild Ek Zeiler

Knudenstrykerne:
Knudenstrykerne er kulturskolens orkester. Her møter elever dirigenten til ukentlig undervisning og tradisjonelt orkesterspill. Tilbudet bygger videre på Knuden junior. Knudenstrykerne har tidligere reist på studietur til Tallinn, Newcastle, Praha og Cremona.  

Undervisningen foregår på mandager klokken 18.00–20.00 i Musikkens hus.
Dirigent: Ragnhild Ek Zeiler

Stryk på Sørlandet

I tilbudet Stryk på Sørlandet møter du alle stryk-lærerne i begge fylkene. Dette er Agders felles satsing for stryk-elvene i kulturskolene. Det er to seminarer per år, et på høsten og et på våren. Seminarene er en del av tilbudet som stryk-elevene får i sin kulturskole, og de holdes ca annenhver gang i hvert fylke.

På seminarene er elevene delt inn i 5 ulike orkestre i forhold til nivå og alder. Elevene avtaler med sin stryk-lærer i hvilket orkester de skal delta på, og du kan bli melde deg på fra du er 6 år. Stryk på Sørlandet sine nettsider finner du her.