For produsenter

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever gjennom DKS i Kristiansand kommune? Det er søknadsfrist 1. november hvert år til påfølgende skoleår. Eget elektronisk skjema må benyttes. Saksbehandling er forvenetet avsluttet innen utgang av januar 2018.

Søk her